Ambulancia

Od 1.januára si otváram novú ambulanciu pre deti a dorast. Ambulancia sídli v zdravotnom stredisku na Hálkovej 3.

 

PRIORITY  NAŠEJ  AMBULANCIE :

  • minimalizovať čakacie doby na vyšetrenie
  • obmedziť zbytočné  užívanie  antibiotík
  • maximálna podpora a pomoc pri  dojčení
  • k deťom  priateľské prostredie
  • dostatočná informovanosť rodičov ohľadom diagnostických a terapeutických postupov

bližšie info: https://www.drmoravcikova.sk/