MUDr. Mirka Moravčíková

T.č. pracujem ako detská lekárka v ambulancii pre deti a dorast. Mám absolvovanú atestáciu v odbore pediatria a dorastové lekárstvo. Počas mojej odbornej praxe po skončení Lekárskej fakulty v Bratislave som pôsobila na Detskom lôžkovom oddelení v Žiline na oddelení dojčiat aj starších detí. Okrem mojej odbornej praxe sa dlhodobo venujem otázkam výživy, možnostiam ovplyvnenia psychomotorického vývinu dojčaťa, ako aj výchovným prístupom k dieťaťu.

Mám absolvované certifikačné školenie o moderných poznatkoch a význame správnej stimulácie dojčaťa v súlade s jeho psychomotorickou vyspelosťou, odborné školenie INPP metódy / vplyv porúch motorického vývoja na poruchy správania a učenia/, certifikačný kurz- Prechtolová metóda- General Movements, certifikačný kurz- Dynamická neuromuskulárna stabilizácia- koncept založený na vývojovej kineziológii.

Mojím želaním je poskytnúť Vám informácie, ktoré Vám pomôžu vytvoriť čo najlepšie podmienky pre správny vývoj a štastné detstvo Vášho dieťatka.