Obsah IV.prednášky

07.02.2012 20:31

Termín prednášky: 21.marec 2012 o 15:30 h

Miesto konania: Labyrint - centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6 (za Bábkovým divadlom), Žilina

Témy:

Doporučené hry a stimulácia diaťaťa v jednotlivých mesiacoch vývoja.

Čo ovplyvňuje budúcu inteligenciu dieťaťa?

Hračky stimulujúce vývoj dieťaťa do 1.roku života.

Rozvoj jemnej motoriky.

Zásady a význam správnej komunikácie s dieťaťom.

Cieľ vo výchove a vývoji dieťaťa do 1.roku života.