Obsah prednášok

07.02.2012 19:10

Obsah I.prednášky

Termín prednášky: 29.február 2012 o 15:30 h

Miesto konania: Labyrint - centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6 (za Bábkovým divadlom), Žilina

Témy:

Prvá úloha rodiča - pomôcť dieťaťu k optimálnej adaptácii po narodení. 

Vrodené reflexy novorodenca.

Faktory, ktoré stimulujú tvorbu materského mlieka.

Fámy o dojčení.

Kedy začať dieťa prikrmovať umelou výživou?

Čo je príčinou bolestí bruška bábätka - dá sa predchádzať dojčeneckým kolikám?

Obsah II.prednášky

Termín prednášky: 7.marec 2012 o 15:30 h

Miesto konania: Labyrint - centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6 (za Bábkovým divadlom), Žilina

Témy:

Zásady a správny spôsob manipulácie s dieťaťom.

Aké dôsledky môže mať nesprávna manipulácia pre vývin dieťatka.

Rozvoj hrubej motoriky v jednotlivých mesiacoch a možnosti ako správne dieťa stimulovať.

Význam štvornoženia, príčiny nezvládnutia lezenia.

Vzpriamovanie dieťatka.

Dráždivé a hyperexcitačné dieťa - čo tieto deti potrebujú?

Obsah III.prednášky

Termín prednášky: 14.marec 2012 o 15:30 h

Miesto konania: Labyrint - centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6 (za Bábkovým divadlom), Žilina

Témy:

Kedy  zavádzať príkrmy u dojčiat.

Aká je postupnosť v zavádzaní nových potravín podľa najnovších poznatkov a odporúčaní

Ktorým potravinám sa vyhýbať do 1.roku života.

Správny výber potravín- aký jogurt, syr, pečivo....?

Praktický nácvik manipulácie s dieťaťom.

Obsah IV.prednášky

Termín prednášky: 21.marec 2012 o 15:30 h

Miesto konania: Labyrint - centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6 (za Bábkovým divadlom), Žilina

Témy:

Doporučené hry a stimulácia diaťaťa v jednotlivých mesiacoch vývoja.

Čo ovplyvňuje budúcu inteligenciu dieťaťa?

Hračky stimulujúce vývoj dieťaťa do 1.roku života.

Rozvoj jemnej motoriky.

Zásady a význam správnej komunikácie s dieťaťom.

Cieľ vo výchove a vývoji dieťaťa do 1.roku života.

Obsah V.prednášky- prednáška určená rodičom detí každej vekovej kategórie

Termín prednášky: 4.apríl 2012 o 15:30 h

Miesto konania: Labyrint - centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6 (za Bábkovým divadlom), Žilina

Témy:

Ako postupovať pri bežných chorobách chorobách dieťaťa (teplota, kašeľ, soplíky, vracanie, hnačka,...).

Kedy sú nutné antibiotiká?

Keď je dieťa často choré...

Varovné príznaky ochorení, pri ktorých je nevyhnutné urýchlene vyhľadať lekársku pomoc.