Obsah prednášok

27.05.2017 00:00

 

Adaptácia dieťaťa po narodení, manipulácia s dieťaťom 1.-3. mesiac

 • Prvá úloha rodiča - ako pomôcť dieťaťu k optimálnej adaptácii po narodení.
 • Manipulácia s novorodencom  a psychomotorický vývoj 1.- 3. mesiac
 • Dojčenie- fakty a mýty
 • Čo je príčinou dojčeneckých  kolík - ako im predchádzať

 

 Manipulácia s dieťaťom a jej vplyv na psychomotorický vývin 4.-12.mesiac

 • Aké dôsledky môže mať nesprávna manipulácia pre vývin dieťatka.
 • Rozvoj hrubej motoriky v jednotlivých mesiacoch a možnosti ako správne dieťa stimulovať.
 • Význam štvornoženia, príčiny nezvládnutia lezenia.
 • Vzpriamovanie dieťatka.
 •  Doporučené hry a stimulácia dieťaťa v jednotlivých mesiacoch vývoja.

 

Výživa v 1.roku života- zavádzanie príkrmov


 • Kedy  zavádzať príkrmy u dojčiat.
 • Aká je postupnosť v zavádzaní nových potravín podľa najnovších poznatkov a odporúčaní
 • Ktorým potravinám sa vyhýbať do 1.roku života.
 • Správny výber potravín - aký jogurt, syr, pečivo, kaša....?

 

 Zdravotné minimum pre každého rodiča


 • Ako postupovať pri bežných chorobách dieťaťa (teplota, kašeľ, soplíky, vracanie, hnačka, laryngitída, infekcie močových ciest...).
 • Keď je dieťa prvý krát choré...
 • Kedy sú nutné antibiotiká?
 • Keď je dieťa často choré...
 • Nástup dieťaťa do kolektívu.