Obsah V.prednášky

07.02.2012 20:30

Termín prednášky: 4.apríl 2012 o 15:30 h

Miesto konania: Labyrint - centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6 (za Bábkovým divadlom), Žilina

Témy:

Ako postupovať pri bežných chorobách chorobách dieťaťa (teplota, kašeľ, soplíky, vracanie, hnačka,...).

Kedy sú nutné antibiotiká?

Keď je dieťa často choré...

Varovné príznaky ochorení, pri ktorých je nevyhnutné urýchlene vyhľadať lekársku pomoc.